May 25 5:30 pm

|

Būsto projektai kaip „gero gyvenimo“ mieste reprezentacijos

|

@Luna6

Dalios Čiupailaitės pranešimas
 
Kartu su Vilniaus miesto savivaldybės inicijuota Stoties apylinkių regeneracijos iniciatyva pradedami planuoti pokyčiai ir Naujininkų rajone. 2019 m. pristatytoje Naujininkų regeneracijos vizijoje, kartu su viešųjų erdvių, judėjimo trajektorijų tvarkymo ir naujų traukos zonų formavimu, aptarta ir būsto plėtros svarba, galimybės ir grėsmės. Keletas projektų jau imami įgyvendinti ar yra gavę statybų leidimus. Pranešime aptariama būsto projektų Vilniaus mieste raida nuo 2000 metų ir analizuojami būsto projektų kuriami pasakojimai apie gyvenimą juos supančiame rajone ir bendriau mieste tokių būstų gyventojams. Nagrinėjama, kokį erdvinį ir socialinį santykį šie projektai formuoja su savo aplinka. Remiantis vizualiniais, erdviniais, naratyviniais duomenimis apie naujus būsto projektus, galima diskutuoti apie alternatyvius būsto ir miesto statymo scenarijus.
 
Po pranešimo Vaiva Aglinskas iš tyrimų kolektyvo „Naujininkai Commons” ves diskusiją bei apsilankymą naujose ir numatytose statybvietėse siekiant suprasti plėtros išsidėstymą Naujininkų rajone alternatyvaus žemėlapiavimo tikslams. Tokia prieiga pasirinkta siekiant sukurti atsvarą žemėlapiavimui „iš viršaus” Stoties rajono kontekste, ir įtraukti rajone jau esančius balsus. Taip kuriant bendruomeninėmis vizijomis paremtą bendra-edukacinį atsaką į laukiančius urbanistinius ir architektūrinius pokyčius. Pirmas žingsnis – suprasti, kokie projektai užstatys territorijas ir kritiškai pažvelgt į jų galimas pasekmes.