July 16 6:00 pm

|

District Kitchen | w/Ahmet

|

@Luna6

Join us for "'mercimek köftesi'' a special Turkish meal cooked by Ahmet, a social worker from the youth center down the street, Vilnius Social Club and friends. After dinner a short discussion will be facilitated by the “Nauininkai Commons”: introducing the concept of urban commoning and its importance for the district and city.

Liepos 16 d. 18 val. @Luna6  Rajono virtuvė su Ahmetu.  Prisijunkite paragauti ypatingo turkiško maisto "mercimek köftesi", kurį paruoš Ahmetas, socialinis darbuotojas iš Vilniaus socialinio klubo, ir jo draugai. Po vakarienės vyks trumpa diskusija, kurią praves nauja socialinė platforma "Naujininkai Commons" – supažindinsime su miesto bendrijos savoka sąvoka ir jos svarba rajonui bei miestui.

The District kitchen series will take place over the summer and is an effort to develop connections with local communities through outdoor meals, skill-sharing workshops, and discussions.

The district kitchen is kindly supported by Solidarity Network Y?!, a newly formed collective in the Baltic region, setup to support and sustain Left initiatives.

Vasarą vykstantis ciklas "Rajono virtuvė" siekia plėtoti ryšius su vietos bendruomenėmis per lauke pateiktus patiekalus, įgūdžių dalijimosi dirbtuves bei diskusijas.

remia Solidarity Network Y?!